Contact

KEGAR Sp. z o.o.

ul. Składowa 5
77-230 Kępice

phone/fax:0048 59 857 66 51 - 53

email:

NIP: 839-260-07-32
KRS: 0000143014
Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 771241815
capital: 347.000 PLN

loading...
Managing Director
Steffen Weinmeister
General Manager
Anna Ćwiękowska

phone: 0048 59 857 66 51

Technical Management Assistant
Marcin Sobczuk
Administrative Management Assistant
Daria Kulis

Chief Accountant
Michał Borowski
Office Assistant
Maria Korab

phone: 0048 59 857 66 51
Logistics and Purchasing Manager
Paweł Sieniawski